fodboldrejse

Kom godt af sted på billige fodboldrejser

I den sidste del af min opgave vil jeg analysere, hvilke motiver adspurgte respondenter, som har været på billige fodboldrejser, har angivet som afgørende for deres støtte til et selvstændigt fodboldhold. Denne analyse vil jeg kunne bruge til at sammenfatte min resultater i forhold til modellen for separatisme, i og med, at jeg vil kunne se ud fra statistikerne om fodboldspillerne angiver de samme årsager for behovet for et selvstændigt fodboldhold. I dette afsnit vil jeg kort beskrive, hvilke vinkler på opgaven, jeg har undladt at inddrage. Jeg har valgt at fokusere på, hvordan som tager på billige fodboldrejser forholder sig til deres lokale fodboldhold, http://www.fodboldrejse.nu/. Jeg vil i opgaven kort præsentere forskellige motivationer til et ønske om at tage på billige fodboldrejser. Imidlertid vælger jeg at fokusere på, hvordan spillere i Manchester tilslutning til, samt italesættelse omkring løsrivelse fra deres eget hold, forholder sig. Det øvrige Manchester eller hele den Europæiske Union For Fodboldholds holdning til emnet, inddrager jeg ikke. Således vil jeg heller ikke se på hvilke årsager der gives i den lokale befolkning for at de ikke vil støtte projektet.

Gode grunde til billige fodboldrejser

Årsagen til jeg ikke inddrager andre fodboldhold er, at de på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til sagen, og grunden til jeg ikke inddrager det øvrige England er, at der sandsynligvis ville være for mange som tager på billige fodboldrejser, jeg skal præsentere, og på den måde ville jeg ikke kunne gå i tilstrækkelig grad i dybden med opgaven. Jeg har overvejet at lave interviews af folk holdninger, som tager på billige fodboldrejser Manchester United, til selvstændighed, men er efter flere overvejelser nået frem til, at jeg hverken kvalitativt eller kvantitativt vil have ressourcer til at fortage sådanne undersøgelser. Kvantitativt vil jeg ikke kunne finde tilstrækkelige fodboldspillere til at kunne udlede en repræsentativ holdning.

Skriv et svar

Navn *
E-mail *
Websted